Zaledwie kilka dni temu w poniedziałek rozpoczynaliśmy naszą sztandarową szkolną uroczystość - Tydzień Zawodowca, a dzisiaj o godz. 12.00 -  musieliśmy ją zakończyć.
Finisz naszego, tak bardzo docenianego, szczególnie lubianego przez młodzież i środowisko lokalne przedsięwzięcia odbył się przy udziale Burmistrza Mokotowa - Pana Rafała Miastowskiego, pod którego patronatem odbywała się impreza. Pani Marta Jabłońska, radna m.st. Warszawy nowej kadencji, Pan Cezary Kocon, naczelnik Wydziału Oświaty dla Dzielnicy Mokotów oraz Pan Piotr Dereszewski, przewodniczący Rady Rodziców - również wzięli udział w uroczystości zakończenia Tygodnia Zawodowca. Posługując się naszą dzielnicową nomenklaturą nazewniczą - wszyscy goście - to „ludzie z klimatem”. W pierwszych szeregach audytorium zasiadła również dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne, uczniowie i ich rodzice.

Wszystkie  wydarzenia Tygodnia Zawodowca dokumentuje nasz fb , ale pozwolimy sobie podkreślić rangę przedsięwzięcia: 

* gościliśmy wielu wybitnych naukowców i praktyków z dziedziny ekonomii i reklamy,
* wysłuchaliśmy mnóstwa niezwykle interesujących wykładów, uczestniczyliśmy w licznych warsztatach oraz byliśmy na wielu ciekawych wycieczkach,
* w szkole odbyło się dużo ciekawych konkursów, między innymi: międzyszkolny konkurs matematyczno- ekonomiczny, konkurs „Prawo na co dzień”,
* były też inne imprezy - poza szkołą, jak dla przykładu Konkurs Fotograficzny „Ujęcia vintage”,  czy wizyta w Muzeum Drukarstwa.

Jeszcze przed rozdaniem nagród za konkursy zabrała głos Pani Dyrektor dr Małgorzata Plichcińska, która podsumowała miniony tydzień i podzieliła się swoimi wrażeniami. Wspomniała między innymi o tym, że niezwykle trudno byłoby znaleźć miejsca w Polsce, w którym moglibyśmy jednocześnie spotkać tylu wybitnych fachowców z dziedzin ekonomii i reklamy. Pani Dyrektor podkreśliła ogrom wysiłku i determinacji jaki włożyli w organizację imprezy jej organizatorzy. A są to przede wszystkim nasi nauczyciele zawodowcy, dla których należą się gromkie brawa!!!

Sympatycznym przerywnikiem zakończenia Tygodnia Zawodowca była oprawa sceniczna i brawurowe wykonanie piosenek przez naszą uzdolnioną młodzież.

W kolejnej części uroczystości, odbyło się nagradzanie i wyróżnienie laureatów licznych konkursów, które odbyły się w ostatnich dniach w naszej szkole. Na środek sali po odbiór nagród, w większości ufundowanych przez Radę Rodziców, paradnie wystąpili laureaci:

* konkursu na najlepszego ekonomistę naszej szkoły,
* konkursu na najlepszego reklamowca, gdzie tematem konkursu była zdrowa energia,
* międzyszkolnego konkursu na najlepszy biznesplan
* konkursu na Przypinkę dla maturzystów,
* konkursu „Branżowe symulacje biznesowe REVAS”,
* konkursu wiedzy o ubezpieczeniach społecznych „Mały czy duży ZUS”,
* konkursu „Storyteling w biznesie i reklamie”,
* konkursu na reklamę społeczną dotyczącą fonoholizmu wśród dzieci i młodzieży,
* konkursu Mistrz Klawiatury, który sprawdził umiejętności bezbłędnego i szybkiego posługiwania się klawiaturą,
* Szkolnego Turnieju Szachowego,
* konkursu na projekt kalendarza dla Dzielnicy Mokotów na rok 2024,
* konkursu na projekt koszulki TE8.o

Po podsumowaniu Tygodnia Zawodowca i rozdaniu wszystkich nagród patron naszej flagowej imprezy - Pan Burmistrz Rafał Miastowski, którego obecnością byliśmy szczególnie zaszczyceni, oficjalnie ją zamknął. 

Koniec tak wspaniałej imprezy zwieńczyło podziękowanie wszystkim naszym gościom oraz uczestnikom Tygodnia Zawodowca.
I… do przyszłego roku!