Szkoła posiada bezterminowy Certyfikat warszawskiego systemu wspierania uzdolnionych "Wars i Sawa".

Zapraszamy do śledzenia  bieżących osiągnięć, sukcesów, działań, talentów naszych uczniów na szkolnym facebooku >>>.