Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje działania podejmowane przez szkołę w celu przygotowania uczniów do aktywnego i skutecznego poruszania się na niestabilnym rynku pracy, podjęcia pracy w zawodzie, stałego podnoszenia swoich kwalifikacji,  wyboru poziomu i kierunku  dalszego kształcenia.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO - PROGRAM

 

Tu warto zaglądać...

Wszechstronna informacja z zakresu doradztwa zawodowego

Informacja o kierunkach studiów

 


Poznanie własnego potencjału zawodowego / Przewodnik po rynku pracy

 

 Program równych szans - poszukuj pracy w Unii Europejskiej

 

WARSZAWSKI SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO