data/godzina

Klasy

 Uwagi

miesiąc

dzień

godzina

WRZESIEŃ


13.09

 

17:30-18:15

klasy I i II

spotkania z wychowawcami

18:20-19:00

klasy  III-V

spotkania z wychowawcami

19:00

przedstawiciele  trójek  klasowych do RR

zebranie Rady Rodziców z dyrekcją szkoły

LISTOPAD

22.11

18:00

wszystkie klasy                                   

dzień otwarty
zagrożenia oceną niedostateczną

STYCZEŃ

03.01

17:00-17:45

18:00-18:45

klasy  I i II

klasy  III-V

zebrania śródroczne

MARZEC

20.03

17:30

klasy V

zebrania z rodzicami - zagrożenia oceną niedostateczną 
oraz regulamin matur

18:00

klasy  I - IV

dzień otwarty

KWIECIEŃ

24.04

17:30

klasy III i IV
(udające się na praktyki)

zebrania z rodzicami - zagrożenia oceną niedostateczną
oraz regulamin praktyk

MAJ

22.05

17:30

klasy I i II

zebrania z rodzicami - zagrożenia oceną niedostateczną

Spotkania i rozmowy indywidualne odbywają się w ciągu całego roku szkolnego
- w miarę potrzeb (po uprzednim umówieniu się)