DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRONY INTERNETOWEJ
TECHNIKUM Ekonomicznego nr 8


Oficjalne oświadczenie o dostępności witryny internetowej

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.te8.edu.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
W Technikum Ekonomicznym nr 8 przeprowadzono samoocenę dostępności strony internetowej dla osób niepełnosprawnych w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.te8.edu.pl spełnia wymagania w 95,23%.


Status pod względem zgodności

Strona internetowa www.te8.edu.pl jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).
Ponadto dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.


Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 1. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
  a. nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami, dostępna jest natomiast zmiana wielkości czcionki, szerokości serwisu oraz kontrastu.
  b. korzystanie wyłączenie z klawiatury może być ograniczone. Dostępne są standardowe skróty klawiaturowe przeglądarki internetowej.
 2. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których materiały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i, pomimo starań redaktorów serwisu, nie zapewniają jeszcze pełnej zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej. Należą do nich:
  a. grafiki, które mogą nie zawierać tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej;
  b. załączniki nie posiadające informacji na temat wielkości i formatu pliku.
 3. Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 4. Ruch, animacje, banery - żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie - nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Data publikacji strony internetowej: 01.12.2020
Data przygotowania oświadczenia: 11.01.2021