Rok szkolny 2023/24

Dyrektor szkoły dr Małgorzata Plichcińska wychowanie fizyczne/doradztwo zawodowe
                  

Kosewski Krzysztof – wicedyrektor, wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

Jolanta Wierzbicka - wicedyrektor, przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 3 A

Joanna Kunicka - kierownik szkolenia praktycznego, wychowawca klasy 3 B

Adamczyk Karolina - język angielski

Augustyniak Izabella - język niemiecki

Berliński Roman - język angielski, wychowawca klasy 2 C

Bogusławska Lilianna - plastyka/przedmioty zawodowe reklamowe

Casttillo Lozano Uriel Fernando - język hiszpański

Dąbek Sylwester - historia, hit, wos

Dobek Sylwia - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 1 D

Filip Ireneusz - fizyka

Gocłowski Tomasz - pedagog specjalny

Gontarek Izabela - przedmioty zawodowe

Grzegorczyk Beata - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 5 A

Ignatjeva Angelina - język rosyjski, wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 2 GH

Iszczenko Inesa - matematyka

Kaczyńska Anna  - przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 2 E

Kalinowski Piotr - geografia/biologia, wychowawca klasy 1 F

Kębrowska Urszula - język angielski, wychowawca klasy 1 C

Kostrzewski Jacek - historia, hit, wos, wychowawca klasy 2 B

Kowalczyk Dorota - język angielski, wychowawca klasy 5 B

Kubik Karolina - chemia

Kudełka Krzysztof – przedmioty zawodowe

Kunicka Joanna - język angielski, kierownik szkolenia praktycznego, wychowawca klasy 2 B

Kunkiewicza Anna -  pedagog

Kurczyk-Półchłopek Marzena - matematyka

Kuźnik Anna - przedmioty ekonomiczne

Lach Anita - język angielski

Laskowski Mikołaj - przedmioty reklamowe

Łażewska Dorota - katecheta, język polski dla obcokrajowców

Łępicka Danuta - matematyka, wychowawca klasy 3 C

Maciejewska Ewa - przedmioty reklamowe, wychowawca klasy 1 E

Makolądra Rafał - przedmioty zawodowe reklamowe/grafika komputerowa, wychowawca klasy 2 F

Michałowski Krzysztof - wychowanie fizyczne

Mikłus Ewa – przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 4 B

Mikołajczyk Katarzyna - geografia, wychowawca klasy 1 G

Mikulska Bogusława - informatyka, przedmioty ekonomiczne

Misztak Teresa - przedmioty ekonomiczne

Mirgos Małgorzata - przedmioty reklamowe, wychowawca klasy 3 E

Mrzygłód - Piszek Jolanta –  filozofia, historia, hit

Noworycka-Skoczyńska Jolanta - bibliotekarz

Orłowska Beata – przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 2 A

Piłat Edyta - język polski, wychowawca klasy 5 D

Rataj Małgorzata - biologia, wychowanie fizyczne

Rogowska-Oktaba Halina - przedmioty zawodowe, wychowawca klasy 1 A

Rokita Mariusz - wychowanie fizyczne, wychowawca klasy 4 C

Sanocka Nela - przedmioty ekonomiczne, wychowawca klasy 1 B

Stachowicz Anna - język angielski, wychowawca klasy 3 F

Szymanek Sylwia - przedmioty ekonomiczne

Szymański Przemysław - informatyka

Taracha Wanda - pedagog

Ulman Ewa – historia, elementy prawa, hit, wos

Węglicki Krzysztof - język angielski, wychowawca klasy 4AD 

Wiącek Katarzyna – chemia, fizyka, matematyka,  wychowawca klasy 5 C

Wichrowska Iwona - pedagog

Widawska Joanna - język polski  - wychowawca klasy 2 D

Wilczyńska Irena - język polski

Wojtczuk Małgorzata - podstawy przedsiębiorczości

Wójcik Joanna - przedmioty reklamowe, wychowawca klasy 3 D

Wysocki Ryszard - przedmioty zawodowe reklamowe/grafika komputerowa