Informujemy, że nasz projekt "Portret ulicy - młodzież przeciw wykluczeniu" otrzyma dofinansowanie w ramach WIE na rok szkolny 2021/2022. / skrót WIE to Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne/
Informacje na stronie Biura Edukacji >>>  w załączniku w pkt. 7 lp.4
Koordynator projektu Ryszard Wysocki

Plakat projektowy