1. Procedury bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia zewnętrznych i wewnętrznych zagrożeń w Technikum Ekonomicznym nr 8 (2021).

Czytaj w załączniku >>>

2. Szkolne procedury bezpieczeństwa COVID-19

Czytaj w załączniku >>>

3. Procedura zawieszenia zajęć szkolnych

Czytaj w załączniku >>>

4. Zasady nauki zdalnej w czasie COVID-19 (obowiązujące od września 2020)

Czytaj w załączniku >>>