Dyrektor: dr Małgorzata Plichcińska

Wicedyrektor: Krzysztof Kosewski

Wicedyrektor: Jolanta Wierzbicka

Kierownik szkolenia praktycznego: Joanna Kunicka

 

Dyrektor szkoły jest do dyspozycji rodziców w czasie zebrań i dni otwartych

oraz we wtorki :   
w godzinach 8.00-8.30 i 15.00-15.30 

lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym