Nasze zaangażowanie w służbie dobru i szeroko rozumianej pomocy bliźniemu i potrzebującemu realizujemy poprzez:

Rok szkolny 2023/24

Od 2018 roku Polska Fundacja Narodowa aktywnie angażuje się w przedsięwzięcia społeczno-kulturalne na terenie Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Projekty te służą pielęgnowaniu polskości i rozwojowi świadomości narodowej wśród Polaków, zamieszkujących tereny obecnej Białorusi i Litwy. Mieszka tam kilka milionów osób, które pomimo upływu kilkudziesięciu lat negatywnych doświadczeń spowodowanych komunizmem - nadal czują się Polakami.
Wolontariusze z Ekonomika zawieźli dzisiaj i przekazali Polskiej Fundacji Narodowej zarówno artykuły spożywcze, jak i środki czystości oraz artykuły higieniczne.
Kolejny dar serca naszych Uczniów, którzy doskonale rozumieją pojęcie empatii.