1. Innowacja - "Reklama w digitalowym świecie"

Rozwój cyfrowy, którego jesteśmy świadkami nie pozostawia złudzeń, że przyszłość marketingu reklamy tkwi w digitalu. Większość działań promocyjnych odbywa się w sieci,
a posiadanie biznesu wręcz zobowiązuje do wdrażania działań marketingowych w Internecie. 

Marketing cyfrowy, mimo iż różni się od marketingu tradycyjnego, to zadanie ma takie samo - spowodować wzrost sprzedaży i rozpoznawalności marki. Digital marketing to rodzaj marketingu cyfrowego, który obejmuje swoim działaniem różne kanały komunikacji  cyfrowej (Internet, SMS, MMS), a jego głównym zadaniem jest osiągnięcie jak najlepszych rezultatów i dotarcie do jak największej liczby osób w możliwie najtańszy sposób. Nie ma w tym nic dziwnego w tym, że zyskuje na popularności, wszak największą część działań marketingowych możemy zaobserwować w sieci, do której większość osób ma stały dostęp. Według raportów mediowych, w 2017 roku po raz pierwszy w historii wydatki na reklamę online były wyższe niż na reklamę w telewizji (w  Polsce w roku 2018). Budżety na digital ciągle rosną, w związku z czym wydaje się zasadne wydaje się wprowadzenie innowacji do kształcenia zawodowego uczniów – przyszłych techników reklamy .

Założenia organizacyjno-programowe >>> 

2. Innowacja pedagogiczna - „Księgowy – partner w budowaniu biznesu”

Innowacja realizowana jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Oddział Okręgowy w Warszawie. Obejmuje ona patronatem klasę pierwszą w zawodzie Technik Rachunkowości w Technikum Ekonomicznym nr 8 w Warszawie, począwszy od roku szk. 2019/2020.

Patronat będzie kontynuowany w tej klasie przez kolejne lata szkolne (cztery lata), do roku 2022/2023.

Niniejsza innowacja ma na celu przede wszystkim podnoszenie poziomu nauczania przedmiotu rachunkowości w szkole.

Ma również zachęcać oraz motywować uczniów do nauki, tak trudnego przedmiotu, jakim jest rachunkowość.
Zadaniem szkoły jest uświadomienie młodym ludziom jak ważnym i przyszłościowym zawodem jest zawód księgowego. Bez względu na to, co i jak wpływa na rachunkowość, na końcu zdarzeń gospodarczych, był, jest i będzie księgowy.
Dzięki współpracy ze SKwP klasa patronacka ma ogromne możliwości merytorycznego przygotowania, zarówno do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (rachunkowość jako przedmiot wiodący), jak i wykonywania zawodu Technika Rachunkowości. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej oraz zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników SKP we współpracy z nauczycielami szkoły.

3. Innowacja  -  „Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym  w Unii Europejskiej”

Od roku szkolnego 2016/2017 prowadzimy w naszej szkole planujemy innowację w zawodzie technik ekonomista. Innowacja obejmuje  klasy I - III i ma wymiar  1 godziny 
w każdej klasie w całym cyklu nauczania. Innowacja ta jest skorelowana z przedmiotem teoretycznym, prowadzonym w klasach I-III „Przedsiębiorca w gospodarce rynkowej”, a jej tytuł to „Przedsiębiorca na rynku wewnętrznym w Unii Europejskiej”. Innowacyjność zajęć polega na tym, że będą one prowadzone w formie zajęć praktycznych: różnego rodzaju spotkań, seminariów, warsztatów lub wycieczek programowych do instytucji, zajmujących się tematyką unijną.

Innowacja zakończona w roku szkolnym 2020/21. Czytaj sprawozdanie >>>