XIV EDYCJA

Ogólnopolski program edukacyjny Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cele programu to między innymi:

  • poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym
    szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych
  • popularyzacja wiedzy na temat skutecznej ochrony danych osobowych wśród
    uczniów i nauczycieli
  • kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej
    oraz bezpiecznych zachowań w obszarze edukacji cyfrowej