MATURA  2024- ważne komunikaty 

Niezbędne informacje o egzaminie maturalnym (harmonogram, opłaty, procedury...) >>> Kliknij 

Komunikat 4

7 maja o godzinie 9:00 rozpoczyna się maturalna sesja egzaminacyjna - maj 2024. Życzymy powodzenia.
Prosimy o przestrzeganie zasady punktualności, bo po rozpoczęciu egzaminu wejście na egzamin nie będzie już możliwe.
Na łączniku szkolnym wystawione są dwie tablice z najważniejszymi informacjami o egzaminach. Wywieszony też jest zaktualizowany po klasyfikacji harmonogram egzaminów ustnych.

Komunikat 3

7 lutego złożone e-deklaracje wstępne staną się ostatecznymi. Do tego czasu należy ostatecznie zdecydować do jakich egzaminów maturalnych się przystępuje i nanieść stosowne poprawki w swoich e-deklaracjach. Przypominamy też, że obowiązkowo należy złożyć u pedagogów szkolnych załącznik 4b jeśli ktoś korzysta z dostosowań.

Po 7 lutym zmian w deklaracjach maturalnych nie będzie można już dokonać

Komunikat 2

Z myślą o tegorocznych maturzystach, Uniwersytet SWPS przygotował kurs online, pomagający w przygotowaniach do egzaminu dojrzałości. Podczas spotkań dowiesz się między innymi, jak znaleźć motywację do nauki oraz jak zadbać o siebie na ostatniej prostej przed maturą.
Informacje pod linkiem:  https://edukacja.um.warszawa.pl/-/maturalnie-ze-zdasz-

Komunikat 1

 • Deklarację wstępną przystąpienia do matury uczniowie klas V składają do 2 października 2023r. wyłącznie w formie e-deklaracji.
 • Wydrukowane potwierdzenie wypełnienia e-deklaracji należy złożyć w sekretariacie młodzieżowym (wymagany dowód osobisty).
 • W e-deklaracji zamieszczamy skany dokumentów, uprawniających do  korzystania z dostosowań form i warunków egzaminu. Ich kopie należy złożyć też u pedagoga szkolnego - jeśli ich tam nie ma. Składamy też u pedagogów załącznik 4b.
 • W e-deklaracji należy też zamieścić oświadczenie o posiadaniu oryginałów dokumentów , uprawniających do wybranych dostosowań.
 • Proszę zapoznać się ważnymi informacjami : harmonogram, procedury, pomoce, dostosowania ze strony OKE Warszawa. Link do strony OKE >>>
 • Zachęcamy do zajrzenia na stronę: www.arkusze.pl >>>

Najważniejsze informacje zamieszczane na  stronie OKE w Warszawie : 

 • Informatory maturalne 
 • Standardy wymagań
 • Procedury maturalne 2023
 • Komunikat o dozwolonych pomocach i przyborach
 • Deklaracje maturalne 2023
 • Harmonogram egzaminów maturalnych 2023
 • Komunikat o pomocach i przyborach 2023
 • Zasady zgłaszania się na maturę dla absolwentów zlikwidowanych szkół
 • Dostosowania warunków i form egzaminu 2023
 • Zasady wnoszenia opłaty egzaminacyjnej, zwolnienie z opłaty, numer konta

Strony www dla maturzysty:

NOWOŚĆ - nowa formuła matury

Egzamin maturalny w formule 2023 >>>