Drodzy Uczniowie klas ekonomicznych 

Zbliża się kolejna, XXXVII już, edycja OWE, czyli Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Kapitał społeczny w procesie gospodarowania”.

Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych.

Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady oraz  dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista i technik rachunkowości.

Dla każdej szkoły biorącej udział w Olimpiadzie oraz nauczyciela koordynującego zawody szkolne przewidziane są dyplomy.

Zawody I stopnia (szkolne) XXXVII OWE

Zawody I stopnia (szkolne) XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej odbędą się na terenie całego kraju  8 listopada 2023 r. (środa) o godz. 13.00 na terenie szkoły

Zawody szkolne mają charakter pisemny i składają się z trzech elementów:

1). jednego pytania o charakterze ogólnym nawiązującego do hasła przewodniego Olimpiady (do wyboru z dwóch propozycji),

2). zadania z podstaw ekonomii,

3). 30 pytań testowych (każde z jedną prawidłową odpowiedzią).

Osoby chętne do udziału w zawodach szkolnych OWE proszone są o zgłaszanie się do 2 października 2023 r. do godz. 12.00 do p. Ewy Mikłus – s. 102 lub do swojego wychowawcy.