Bezpieczni w sieci

W ramach zajęć edb 228 uczniów z klas pierwszych uczestniczyło w projekcie dotyczącym bezpieczeństwa online i odpowiedzialnego korzystania z internetu. Uczniowie mieli do zrealizowania dowolną ilość kursów z 6 podanych przez autorów. Cieszy, że każdy kursów  znalazł zainteresowanie. Aż 64 % uczniów zgłębiło wiedzę z cyberprzemocy - znak i potrzeba czasu.
Otrzymaliśmy certyfikat udziału. Uczestnikom projektu dziękuję i gratuluję. Życzymy Wszystkim "bezpiecznych w sieci" wakacji. Krzysztof Kosewski - nauczyciel edb.